Profile Shot

ถ่ายภาพบุคคลแฟชั่น, ถ่ายภาพบุคคลกลุ่มใหญ่, ถ่ายภาพบุคคลทำพอร์ตงาน, ถ่ายภาพบุคคลทำโปรไฟล์

รายละเอียดสามารถคุยเพื่อปรับเปลี่ยน

ถ่ายตามที่ลูกค้าต้องการได้

8.jpg
141914150_3540425686012767_6268339552849

Group Shot

ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคล

ถ่ายภาพบุคคลกลุ่มใหญ่, ถ่ายภาพแฟชั่นกลุ่มใหญ่
ถ่ายภาพทีมทำพอร์ตงาน 
สามารถคุยเพื่อปรับเปลี่ยนตามที่ลูกค้าต้องการ

Familly

ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคล

ถ่ายภาพครอบครัวเพื่อเก็บไว้เป็นครอบทรงจำ

ถ่ายภาพครอบครัวกับสัตว์เลี้ยง

ถ่ายภาพครอบครัวทำงาน

142116458_3540425749346094_4368672547378